ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.เชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย รู้เท่าทันไวรัสโคโรนา COVID-19
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ อาการ การเฝ้าระวัง และการป้องกันไวรัสโคโรนา
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ให้ความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2563
อบจ.เชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ทำความรู้จักกับฝุ่น PM 2.5
สาเหตุของการเกิด PM2.5 กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผปกระทบ การเช็คค่า และการป้องกัน
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย สวมหน้ากากป้องกัน
เมื่อค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน เพือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
ขอเชิญพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน
ร่วมลดการใช้กระดาษด้วยระบบ E-Office
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
3 ระบบรายงานชี้เป้าการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานโดยใช้ข่อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ TARGET, NRD2C และ EBMN
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด

 

นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

  Application แนะนำ

app-djunk
app-podd
download-apple
app-crtravel
                               app-thtravel
phone1